Thứ năm, 16 tháng 7 năm 2020
   
 

 
 
 

A4

  CÔNG NGHIỆP ĐIỆN
    Power generation
 
 
 

 

  SƠN CHO CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ
 
 
 

 

  PAINTS FORELECTRONIC INDUSTRIES
 
 
 

Sơn sàn , tường nhà máy lắp ráp điện tử / Floor and wall paints for electronic essambly factories .i
Sơn cho sản phẩm điện tử bằng chất dẻo / Plstic coatings for electronic products .
MAI PLASTIC

MAI-FLOOR  SL-200, DS-1, SF-850

MAI-FLOOR  DS-3, St-24/2, St-24/3
 
 

 

  SƠN CÁCH ĐIỆN CÁC LOẠI
 
 
 

 

  ELECTRICAL INSULATION VARNISHES
 
 
  SON TAM MO TO
SON CACH DIEN CHO MAY DIEN TU
MAI-ELEC
 
 

 

  TRẠM ĐIỆN BẰNG TURBIN GIỜ
 
 
 

 

  WIND TURBINE POWER STATION
 
 
  MAI-WIND
 
 

 

  NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
 
 
 

 

  POWER GENERATIONS
 
 
  MAI-POWER
 
 

 

  NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
 
 
 

 

  HYDRO POWER STATIONS
 
 
 

MAI-PROTEX AC-1E, HB – 2 E, TC – 3E

MAI-MASTIC 1340 HS, ST – 24, ST – 26

MAI-ZINC 52

MAI-THANE 2P1, 2P2,

MAI-FLOOR  SL-200, DS-1, SF-850

MAI-FLOOR  DS-3, St-24/2, St-24/3

MAI-FLOOR  SL-300, SL-300/1