Thứ năm, 16 tháng 7 năm 2020
   
 

 
 
 

A3

  CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
    Food processing / Beverage
 
 
 

 

  SƠN BỒN ( BỂ ) BÊ TÔNG
 
 
 

 

  CONCRETE FLOOR COATINGS
 
 
 

Sơn nhà máy thực phẩm/ food processing factories

    MAI FLOOR  SL-200 , DS-1 , SF-850

    MAI FLOOR  DS-3, St-24/2, St-24/3

    MAI FLOOR  SL-300, SL-300/1

    MAI MORTAR  SF-201

 
 

 

  SƠN KIM LOẠI
 
 
 

 

  PAINTS FOR METAL
 
 
 

Sơn máy móc thiết bị / Paints for Equipments, machines

Sơn khung nhà tiền chế / Paints for Pre-engineering steel

 MAI GARD 574 , 152 , 047                                                                                                        MAI ZINC 52                                                                                                                                                                                                                                                         MAI MASTIC  ST – 24, ST – 26                                                                                                     MAI THANE  2P1, 2P2                                                                                                           MAI PROTEX AC-1E, HB – 2 E, TC – 3E                                                                                  MAI lac  603 , 604 , TC -94